Studia WSZOP

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 423-38-40
fax. (012) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych oraz zapobieganie rozwojowi choroby. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

-placówki służby zdrowia,
-zakłady opieki zdrowotnej,
-zakłady rehabilitacji,
-ośrodki sportowe,
-ośrodki rekreacyjne,
-ośrodki odnowy biologicznej, centra SPA.

Kształcenie na kierunku FIZJOTERAPIA oparte zostało na solidnej bazie odpowiednio przedmiotów z zakresu wiedzy medycznej, psychologii i nauk społecznych, umieszczonych w grupie przedmiotów podstawowych , między innymi: Anatomia prawidłowa, Biologia medyczna, Fizjologia człowieka, Biochemia, Biofizyka, Biomechanika, Kinezjologia, Psychologia, Pedagogika i Patologia ogólna, Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna oraz kierunkowych: Fizjoterapia ogólna, Kinezyterapia, Podstawy terapii manualnej, Masaż leczniczy, Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej, Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, Kliniczne podstawy fizjoterapii psychiatrii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii, Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii, Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, Zaopatrzenie ortopedyczne i inne. Oprócz tych przedmiotów ujęte są w planie studiów przedmioty specjalizacyjne: Balneologia, Ustawodawstwo, Turystyka i sport niepełnosprawnych, Terapia zajęciowa, Masaż limfatyczny, Masaż relaksacyjny, Arteterapia, Podstawy muzykoterapii, Promocja zdrowia, Podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki, Badania czynnościowe, Metody specjalistyczne rehabilitacji.

Kształcenie na tym kierunku obejmie także obowiązkową naukę języka angielskiego oraz drugiego języka zachodniego (do wyboru: francuski i niemiecki). Zakłada się, że tak zaprojektowane wykształcenie umożliwi absolwentom Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia podjęcie studiów II stopnia w innych uczelniach (w Polsce i zagranicą) na kierunku FIZJOTERAPIA lub kierunkach zbliżonych ewentualnie poszerzenie wiedzy z zakresu Fizjoterapii w określonych dziedzinach klinicznych na Studiach Podyplomowych jakie oferuje również KWSPZ.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

- rejestracja w systemie (zakładka na stronie internetowej www.kwspz.pl - e-rekrut)
- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu e-rekrut)
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki (do pobrania na głównej stronie w aktualnościach)
- cztery podpisane fotografie o wymiarach 45x35 (z wymogami jak do dowodu osobistego)
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1
- biblioteka KWSPZ Kraków, ul. Krowoderska 73

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1
- biblioteka KWSPZ Kraków, ul. Krowoderska 73

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:Promocja: do 10 sierpnia 100 zł. ( od 11 sierpnia -200zł)

Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 500 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 500 zł

Płatne przez 10 miesięcy w roku od października do lipca.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00