Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Wiedza socjologiczna znajduje swoje zastosowanie w rozmaitych obszarach, takich jak badania rynku, polityka, reklama, PR, media czy działalność publiczna. Studia socjologiczne w WSE stworzone zostały tak, by pobierającym na uczelni naukę zapewnić nie tylko wiedzę ogólną, kierunkową, lecz także umożliwić im nabywanie kompetencji potrzebnych do dobrego funkcjonowania w zawodzie socjologa. Program socjologii kładzie duży nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, a obecność wielu przedmiotów empirycznych i metodologicznych to duży znak rozpoznawczy WSE od początków jej istnienia.

Specjalności w ramach kierunku:
* Stosowana psychologia społeczna - NOWOŚĆ!
* Public Relations
* Gospodarka, zarządzanie i badania rynku
* Zarządzanie i rozwój personelu

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nowa matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
* j. polski
* j. obcy nowożytny
* wybrany przedmiot (język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie)

Punktacja:
* poziom podstawowy: 1%=1pkt
* poziom rozszerzony: 1%=2pkt

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja@wse.krakow.pl lub pod nr tel.: (12) 683 24 04

Stara matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów:

j. polski
j. obcy nowożytny
matematyka
historia
geografia lub wiedza o społeczeństwie

Punktacja:

ocena - punkty w skali 6-stopniowej:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 0

Kandydat może otrzymać dwa dodatkowe punkty w przypadku uzyskania oceny dobrej lub wyższej z egzaminu dojrzałości. Pod uwagę brane są następujące przedmioty:

historia
geografia
język obcy nowożytny

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.
W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia I i II stopnia (na rok akademicki 2010/2011)trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych studiami w WSE serdecznie zapraszamy do działu rekrutacji (pokój A3,koło portierni). Można uzyskać tam szczegółowe informacje, otrzymać materiały promocyjne, czy tez nawet umówić się na indywidualną prezentację uczelni.

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł, wpisowego - 300 zł.
Wysokość czesnego na kierunku Socjologia pierwszego stopnia - rok akademicki 2010/2011:

* studia stacjonarne - 3240 zł (w przypadku opłaty w całości za semestr- 3150 zł)
* studia niestacjonarne - 2160 zł (w przypadku opłaty w całości za semestr 2100 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00