Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34
Uczelnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzi następujące studia niestacjonarne:
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie)Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)