Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Dziennikarstwo

Kategoria: Dziennikarstwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowane są dla specjalistów trudniących się dziennikarstwem, chcących podnieść swoje kwalifikacje; dla osób zainteresowanych szeroko pojętym dziennikarstwem i własnym rozwojem w tym kierunku; dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji odpowiedzialnych za kontakt z mediami; dla absolwentów studiów humanistycznych, którzy pragną rozszerzyć swoje kompetencje.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy dziennikarskiej w różnych środkach masowego przekazu w prasie, telewizji, radiu, a także w portalu internetowym.

W ramach programu przedstawione zostaną najczęściej wykorzystywane formy dziennikarskie. Podczas zajęć warsztatowych słuchacze pod okiem doświadczonych dziennikarzy będą samodzielnie pracowali nad przygotowaniem m.in.: reportażu, wywiadu, audycji radiowej.

Program uwzględnia również potrzeby osób, które współpracują z mediami jako rzecznicy prasowi pokazuje jak skutecznie komunikować się z dziennikarzami oraz jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

* O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

*Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.Wymagane dokumenty (Uwaga! Dokumenty należy złożyć w przeźroczystych koszulkach):

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet następujących dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE:

* podanie on-line - Uwaga! Wypełniony Formularz on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (w razie trudności z uruchomieniem formularza, prosimy o kontakt mailowy: podyplomowe@wse.krakow.pl),

* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w przypadku kierunku Coaching i Trener biznesu kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich),

* 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem),

* dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 25 września 2010 roku.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna na kierunek Dziennikarstwo wynosi 300 zł
Czesne - 4500 zł

Zniżki

1) Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe WSE otrzyma:

* 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
* 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

2) Oferta dla absolwentów WSE: 10% zniżki na wszystkie kierunki studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00