Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Tłumaczenia audiowizualne - studia dofinansowane

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy tłumacza audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń filmów oraz scenariuszy filmowych, a także z technicznymi aspektami przekładu audiowizualnego oraz jego uwarunkowaniami prawnymi. Zajęciom praktycznym towarzyszyć będą wykłady na temat strategii i technik tłumaczenia, na temat elementów języka filmowego oraz konwersatoria ze stylistyki języka polskiego.

Oferta adresowana jest do przedsiębiorców i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z całej Polski. Studia są w 80% dofinansowane!

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00