Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Coach i trener

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Coach i Trener obejmują zagadnienia niezbędne do pełnienia roli trenera i coacha działającego w obszarze rozwoju indywidualnego oraz zespołowego. Bycie trenerem i coachem to spójna i praktyczna działalność, a zatem spójna i praktyczna jest orientacja tego programu kształcenia. Został on przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia jego autorów w praktykowaniu szkoleń i coachingu, jak również w organizowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych.
Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają zarówno teoretyczny jak i praktyczny wymiar pracy trenera i coacha. Rozszerzą swoją wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw ciągłego rozwoju ludzi. Rozwiną umiejętności budowania bliskich i trwałych relacji z uczestnikami szkoleń i klientami indywidualnymi. Będą przygotowani i wdrożeni do stosowania zasad biznesowych w tych zawodach w oparciu o wartości etyczne.
Celem programu studiów jest przygotowanie słuchaczy do systematycznego i efektywnego praktykowania treningu zgodnie z europejskimi standardami zawodowymi EI (Edexcel International) oraz praktykowania coachingu zgodnie ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation).

Studia te dedykowane są osobom pragnącym poznać metody pracy coacha i trenera oraz rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Skierowane są zarówno do tych, którzy są zainteresowani traktowaniem coachingu jako swego zawodu, jak i tych, którzy chcą o coaching poszerzyć swoją obecną praktykę zawodową oraz do osób które będą wykorzystywać coaching w budowaniu uczącej się organizacji (Learning Organisation).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (wyjątek: studia realizowane w ramach projektu Lider Nowej Gospodarki + Coach i Trener)

*Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

* Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

Wymagane dokumenty (Uwaga! Dokumenty należy złożyć w przeźroczystych koszulkach):

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet następujących dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE:

* podanie on-line - Uwaga! Wypełniony Formularz on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (w razie trudności z uruchomieniem formularza, prosimy o kontakt mailowy: podyplomowe@wse.krakow.pl,

* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w przypadku kierunku Coaching i Trener biznesu kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich),

* 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem),

* dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 25 września 2010 roku.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna na kierunek Coach i trener wynosi 150 zł, wpisowe równe 150 zł wpłacane jest po ogłoszeniu list przyjętych na studia.

Czesne wynosi 8200 zł

Zniżki

1) Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe WSE otrzyma:

* 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
* 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

2) Oferta dla absolwentów WSE: 10% zniżki na wszystkie kierunki studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00