Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Zarządzanie kompetencjami

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie budowania, wdrażania i zarządzania systemami kompetencyjnymi. Ponadto istotnym celem jest wskazanie sposobu realizacji klasycznych obszarów zarządzania personelem w oparciu o podejście kompetencyjne.
Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez poszerzanie wiedzy (np. zapoznanie uczestników studiów z dobrymi praktykami) oraz warsztaty kształtujące umiejętności przydatne w codziennej pracy komórki HR, działającej w oparciu o podejście kompetencyjne.

Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów podyplomowych z ZZL, którzy chcą kontynuować swój rozwój. Wiele użytecznych treści znajdą również osoby pracujące z systemami kompetencyjnymi, chcące poszerzyć swoje horyzonty poza know how dostarczone wraz z instalacją systemu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

* O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

*Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.Wymagane dokumenty (Uwaga! Dokumenty należy złożyć w przeźroczystych koszulkach):

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet następujących dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE:

* podanie on-line - Uwaga! Wypełniony Formularz on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (w razie trudności z uruchomieniem formularza, prosimy o kontakt mailowy: podyplomowe@wse.krakow.pl),

* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w przypadku kierunku Coaching i Trener biznesu kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich),

* 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem),

* dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 25 września 2010 roku.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna na kierunek Zarządzanie kompetencjami wynosi 150 zł, wpisowe równe 150 zł wpłacane jest po ogłoszeniu list przyjętych na studia.

Czesne wynosi 5000 zł

Zniżki

1) Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe WSE otrzyma:

* 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
* 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

2) Oferta dla absolwentów WSE: 10% zniżki na wszystkie kierunki studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00