Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Marketing miast i regionów

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w instytucjach zajmujących się kreowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miast i regionów. Absolwenci poznają mechanizmy budowania pozytywnego wizerunku marki społecznej, kontaktu z mediami, nauczą się opracowywać strategie komunikacji marketingowej. Studia zaprezentują aktualny stan wiedzy na temat marketingu miejsc w Polsce i na świecie, w oparciu o praktyczne przykłady przygotują studentów do prowadzenia kompleksowych działań marketingowych dla miast i regionów, szczególny nacisk kładąc na procedury przetargowe oraz specyfikę pracy w sektorze publicznym. Studia mają na celu zrozumienie różnic, dzielących marketing komercyjny od komunikacji marketingowej związanej z marką miejsca. W oparciu o tę wiedzę, Absolwent studiów będzie w stanie samodzielnie zarządzać całym procesem analizy sytuacji marki miasta lub regionu, tworzenia i wdrażania strategii marketingu oraz koordynacji prac współpracujących w jej ramach instytucji i podwykonawców. Studia te są również niezbędnym elementem wykształcenia kadry odpowiedzialnej za zarządzanie miastem lub regionem na szczeblach średnich i wyższych, niezależnie od zakresu jej obowiązków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

* O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

*Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.Wymagane dokumenty (Uwaga! Dokumenty należy złożyć w przeźroczystych koszulkach):

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet następujących dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE:

* podanie on-line - Uwaga! Wypełniony Formularz on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (w razie trudności z uruchomieniem formularza, prosimy o kontakt mailowy: podyplomowe@wse.krakow.pl),

* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w przypadku kierunku Coaching i Trener biznesu kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich),

* 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

* kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem),

* dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 25 września 2010 roku.

Opłaty

AAzwiń
Opłata rekrutacyjna na kierunek Marketing miast i regionów wynosi 300 zł
Czesne - 6000 zł

Zniżki

1) Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe WSE otrzyma:

* 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
* 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

2) Oferta dla absolwentów WSE: 10% zniżki na wszystkie kierunki studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00