Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Filologia angielska

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
W odróżnieniu od tradycyjnych filologii proponowanych na rozmaitych uczelniach, filologia angielska na WSE kładzie nacisk na intensywną naukę dwóch języków obcych. Studentom tego kierunku przekazuje się wiedzę w sposób praktyczny, uczy się ich umiejętności czysto językowych, jak również znajomości kultur i obyczajów innych krajów.

Językiem przodującym na kierunku filologia lingwistyka stosowana jest język angielski. Prócz niego studenci wybierają drugi spośród: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Bardziej wymagający studenci mogą rozpocząć także naukę trzeciego języka włoskiego czy rosyjskiego.

Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji wpasowujących się we własne ścieżki zainteresowań:

* Sinologia współczesna
* Translatoryka
* Public Relations i komunikacja polityczna
* Komunikacja międzynarodowa w biznesie

Absolwenci kierunku filologia - lingwistyka stosowana mają wiele możliwości na rynku pracy. Znajdują oni zatrudnienie między innymi w dyplomacji i kulturze, instytucjach Unii Europejskiej, mediach czy biznesie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nowa matura

Kandydaci przyjmowani się w na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

* j. polski
* j. angielski

Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za maturę na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów:

* język niemiecki
* język francuski
* język hiszpański

Punktacja:

j.polski
- poziom podstawowy: 1%=1pkt
- poziom rozszerzony: 1%=2pkt
j. angielski
- poziom podstawowy: 1%=2pkt
- poziom rozszerzony: 1%=4pkt
j. niemiecki, francuski lub hiszpański
- poziom rozszerzony: 1%=1pkt

Stara matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z dwóch przedmiotów:

* j.polski
* j. angielski

Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za zdanie matury na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów:

* język niemiecki
* język francuski
* język hiszpański

Punktacja:

ocena punkty w skali 6-stopniowej:

celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 0


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia I i II stopnia (na rok akademicki 2010/2011)trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych studiami w WSE serdecznie zapraszamy do działu rekrutacji (pokój A3,koło portierni). Można uzyskać tam szczegółowe informacje, otrzymać materiały promocyjne, czy tez nawet umówić się na indywidualną prezentację uczelni.

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł, wpisowego - 300 zł.
Czesne za semestr studiów na kierunku filologia lingwistyka stosowana- rok akademicki 2010/2011:
* studia stacjonarne - 3510 zł (w przypadku opłaty w całości za semestr- 3405 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00