Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

ul.Westerplatte 11, 31-033 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 683-24-04
fax. (012) 683-24-34

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych zapewniają swoim studentom poszerzenie wiedzy dotyczącej związków, jakie zachodzą między państwami oraz rozmaitych organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy NATO. Studia kładą widoczny nacisk na zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny.
W ramach stosunków międzynarodowych drugiego stopnia studenci mają możliwość wyboru takiej specjalizacji, jaka najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom. Pula specjalizacji jest szeroka, władze uczelni ciągle starają się ją poszerzać:

* Europejska administracja publiczna
* Zarządzanie projektami międzynarodowymi
* Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
* Peace and Development Studies
* Human Resources Management in the Intercultural Environment
* Security Studies NOWOŚĆ!
* Chiny współczesne konsulting i dyplomacja NOWOŚĆ!
* International Public Relations NOWOŚĆ!

Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia skierowane są zarówno do absolwentów stosunków międzynarodowych I stopnia, jak i innych kierunków studiów. Warunkiem jest zgoda dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych WSE i wyrównanie różnic programowych. Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, po złożeniu dokumentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia II stopnia na kierunek stosunki międzynarodowe przyjmowani są po ukończeniu studiów I stopnia na kierunkach: stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia, historia, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, polityka społeczna, prawo, zarządzanie, filozofia, administracja.
Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek studiów, mogą złożyć dokumenty po uzyskaniu zgody dziekana.
Na studia przyjmowani będą kandydaci posiadający średnią z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,75 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 4,0.
W przypadku nie spełnienia powyższych kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia I i II stopnia (na rok akademicki 2010/2011)trwa od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 roku.
Wszystkich zainteresowanych studiami w WSE serdecznie zapraszamy do działu rekrutacji (pokój A3, koło portierni). Można uzyskać tam szczegółowe informacje, otrzymać materiały promocyjne, czy tez nawet umówić się na indywidualną prezentację uczelni.

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł, wpisowego - 300 zł.
Wysokość czesnego na kierunku Stosunki międzynarodowe drugiego stopnia - rok akademicki 2010/2011:

* specjalności: europejska administracja publiczna, bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne - studia stacjonarne - 3000zł, niestacjonarne - 2000 zł
* specjalności: Peace and Development Studies, Human Resources Management in the Intercultural Environment, International Public Relations - studia stacjonarne - 3900 zł
* specjalność: zarządzanie projektami międzynarodowymi - studia stacjonarne - 3500, studia niestacjonarne - 2400 zł
* specjalność: Chiny współczesne - konsulting i dyplomacja - studia stacjonarne - 3750 zł
* specjalność: security studies - studia niestacjonarne - 3000 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Godziny pracy Dziakanatu:

poniedziałek - 10:00-15:00
wtorek - 12:00-17:00
środa - nieczynny
czwartek - 10:00-15:00
piątek - 10:00-15:00
sobota - (w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych) 9.00 - 15.00