Wyzsza Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

ul.Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (059) 841-36-40
fax. (059) 842-53-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe