Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku pedagogika w specjalnościach:
- Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych;
- Animacja turystyki i rekreacji;
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- Pedagogika pracy i polityka personalna;

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
* świadectwo dojrzałości
* kserokopia dowodu osobistego
* zaświadczenie lekarskie
* 4 fotografie
* kwestionariusz osobowy
* 2 egzemplarze "Umowy o świadczenie nauki"
* kserokopia książeczki wojskowej
* dowód wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się maju i trwa do 15 września.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl