Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących zdobyć kwalifikacje do ochrony osób i mienia oraz uzyskać licencję ochrony fizycznej II stopnia. W trakcie studiów obok przedmiotów teoretycznych takich jak: podstawy detektywistyki czy kryminalistyki i kryminologii szereg zajęć praktycznych jak np.: zarządzanie zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych, ochrona osób, obiektów i mienia oraz techniczne środki ochrony. Nasi absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach menadżerów w instytucjach i organizacjach gospodarczych, zajmujących się ochroną osób i mienia, firmach detektywistycznych oraz na stanowiskach inspektorów bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Opłaty

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl