Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI MORSKIEJ

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Dwusemestralne studia przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i uzyskać kwalifikacje do pracy w obsłudze transportu morskiego i promowego ruchu pasażerskiego. W programie studiów szereg przedmiotów obejmujących bezpieczeństwo ruchu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ładunków i ludzi oraz systemów obsługi granicznej i celnej. Ponadto zajęcia z obsługi podróżnych i zagrożeń terrorystycznych oraz piractwa morskiego, a także zagadnienia związane z psychologicznymi skutkami różnych sytuacji kryzysowych występujących na morzu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Opłaty

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl