Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Trzysemestralne studia skierowane do osób pragnących uzyskać przygotowanie do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela przedmiotów szkolnych, zgodnym z dyplomem ukończenia studiów nienauczycielskich lub do pracy pedagogicznej w przedszkolu badź w klasach początkowych szkoły podstawowej. Osobną ścieżkę w toku studiów stanowi program, skierowany do osób dążących do uzyskania umiejętności w zakresie pedagogiki leczniczej i pracy z dziećmi oraz młodzieżą charakteryzującą się nieprawidłowościami w rozwoju intelektualnym czy emocjonalnym oraz zaburzeniami zachowania.
W trakcie studiów prowadzone jest specjalne szkolenie /zakończone certyfikatem/ z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tak zaprojektowany program studiów wypełnia przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie kształcenia nauczycieli oraz rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Opłaty

AAzwiń
zapraszamy na www.wsks.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl