Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Edukacja dla bezpieczeństwa - trzysemestralne studia skierowane do osób pełniących bądź pragnących pełnić obowiązki inspektora lub specjalisty bhp w zakładzie pracy. Kwalifikacje do wypełniania tych obowiązków zawarte są w nowych regulacjach prawnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 246 poz. 2468) i obejmują znajomość m.in. zarządzania bezpieczeństwem pracy, zadań, uprawnień i metod pracy służb bhp oraz znajmość regulacji prawnych w tym zakresie, obowiązujacych w Polsce i w UE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, rozpoczyna się w maju i trwa do 15 września. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kserokopia dowodu osobistego
* 1 fotografia
* kwestionariusz osobowy
* dowód wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się w maju i trwa do 15 września.

Opłaty

AAzwiń
I i II semestr po 1200 zł, 800 III zł,

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl