Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul.Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
woj.pomorskie
tel. (058) 661-88-71
fax. (058) 661-89-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

Kategoria: Politologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział nauk społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Trzysemestralne studia dla nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej z programem m.in. systemów politycznych i partyjnych, nauce o mniejszościach narodowych i etnicznych, markietingu politycznym, historii cywilizacji europejskiej, instytucjach i organizacjach europejskich i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, rozpoczyna się w maju i trwa do 15 września. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kserokopia dowodu osobistego
* 1 fotografia
* kwestionariusz osobowy
* dowód wpłaty wpisowego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się w maju i trwa do 15 września.

Opłaty

AAzwiń
I i II semestr po 1200 zł, III 800 zł,

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3-go maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel. / fax 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl