Wyższa Szkoła Logistyki

ul.E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 850-47-81
fax. (061) 850-47-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Zarządzanie i logistyka

Opis kierunku

AAzwiń
Wyższa Szkoła Logistyki, jest jedyną uczelnią w Polsce, posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Wyższa Szkoła Logistyki, jako jedyna uczelnia w Polsce, oferuje Studia Podyplomowe "Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" , które umożliwiają równoczesne zdobycie:

- świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)

- świadectwa ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (wydanego przez Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu)

- zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy (aplikacja-druk do pobrania)
* odpis dyplomu ukończenia studiów
* cv (życiorys)
* list motywacyjny
* dwie fotografie

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe 100 zł,
Czesne 4.000 zł (płatne w ratach)
o I rata - 2.000 zł
o II rata - 2.000 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel: 061 850 47 63

Godziny otwarcia:
pon,wt,śr. 7.45-13.30
czwartek nieczynne
piątek 7.45-18.00
sobota 7.30-15.30
niedziela nieczynne