Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Logopedii

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 600 h
Liczba semestrów: 4

Kwalifikacje: kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych.

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
anatomia, fizjologia i patologia narządu mowy,
ortodoncja,
lingwistyczne podstawy logopedii,
fonetyka i fonologia języka polskiego,
oligofrenologopedia,
wczesna interwencja logopedyczna,
klasyfikacje zaburzeń mowy,
metodyka pracy logopedycznej,
neurologopedia,
surdologopedia z audiologią,
balbutologopedia,
dyslalia,
diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,
profilaktyka zaburzeń mowy,
logo rytmika i ortofonia,
komputerowe wspomaganie diagnozy i terapii logopedycznej,
rozwój sprawności językowych dziecka (w ramach terapii pedagogicznej),
praktyki,
seminarium dyplomowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:
przygotowanie pedagogiczne,
zaświadczenie od lekarza foniatry/otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
ukończone studia magisterskie,
rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca badanie artykulacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1700 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl