Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiek.-Wych. ze spec. Pomoc Psych.-Ped.

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350h
Liczba semestrów: 3

Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do pracy opiekuńczo wychowawczej (w różnorodnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach szkolnych, półinternatach, a także w charakterze pedagoga szkolnego)

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
etyka zawodu,
psychologia rozwojowa,
pedagogika opiekuńcza,
wybrane elementy pedagogiki specjalnej
teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej,
diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo wychowawczej
metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej,
aktywizujące metody pracy z uczniem,
wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej i logopedii,
elementy socjoterapii,
elementy psychoterapii,
tworzenie grupy poprzez zajęcia integracyjne,
profilaktyka uzależnień,
szkolne programy profilaktyczne
trening asertywności
podstawy doradztwa zawodowego,
specyfika pracy pedagoga szkolnego,
wybrane zagadnienia z seksualności człowieka,
seminarium dyplomowe,
praktyki

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1000 zł
Opłata wpisowa: 224 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl