Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul.Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
woj.wielkopolskie
tel. (65) 529-47-77
fax. (65) 529-35-20
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe St. Nauczania Teoret. Przedm. Zaw. -Technologie Fryzjerskie i Styli

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Liczba godzin: 350 h
Liczba semestrów: 3

Kwalifikacje: kwalifikacje do nauczania przedmiotów:
technologie fryzjerskie,
stylizacja,
materiały fryzjerskie,
higiena.

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:
organizacja stanowiska pracy z elementami ergonomii,
podstawy diagnozowania i pielęgnacji włosów i skóry,
ondulacja trwała i nietrwała elementami nowoczesnej stylizacji,
podstawy teorii i stylizacji kolorów,
metodyka nauczania technologii fryzjerstwa,
metodyka nauczania stylizacji,
stylistyka, technologie i techniki koloryzacji,
historia i teoria stylizacji,
podstawy wizażu,
stylizacja sylwetki,
psychologia różnic indywidualnych,
technologia informacyjna,
podstawy perukarstwa,
strzyżenie techniki podstawowe i uzupełniające,
pracownia fryzjerska,
język obcy branża fryzjerska,
tworzenie i rozwijanie sylwetki zawodowej we fryzjerstwie,
higiena,
materiały fryzjerskie.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania podstawowe:
1. ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
2. na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
3. złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
2. wypełniony formularz podania,
3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
4. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5. wypełniona umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach ,
6. opłata wpisowa 224 zł,
7. jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne,
8. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę (bez elementów metalowych).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły

Opłaty

AAzwiń
I semestr: 990 zł
II semestr: 980 zł
III semestr: 980 zł

opłata wpisowa: 224 zł


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
LESZNO
Królowej Jadwigi 10
tel: (065)0529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
e-mail dziekanat@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.pl