Collegium Humanitatis

ul.ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica
woj.dolnośląskie
tel. (74) 640-62-40
fax. (74) 640-62-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku socjologia dostarczają informacji, bez których organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, media oraz inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Wzbogacają wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związanych ze zdobywaniem, gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy. Socjolog to osoba, która doskonale dostrzega i potrafi zanalizować zmiany w życiu społecznym i szybciej się też dzięki posiadanej wiedzy do nich dostosowuje - umieć na te zmiany reagować, uwzględniać je w swoim działaniu, przewidywać pewne możliwe trendy czy tendencje.
Wiedza socjologiczna ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie. Dotyczy wielu aspektów życia w społeczeństwie naszego funkcjonowania w organizacjach społecznych i politycznych, przedsiębiorstwach, w grupach formalnych i nieformalnych, ale i wpływu tych organizacji na nasze codzienne życie, na nasze funkcjonowanie w rodzinie.

Collegium Humanitatis kształci studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia na wielu atrakcyjnych rynkowo specjalnościach utworzonych na kierunku socjologia:

- socjologia w biznesie
- komunikacja społeczna i media
- profilaktyka i terapia uzależnien
- terapia zajęciowa
- animator społeczno-kulturalny
- wielokulturowość społeczności lokalnych
- socjologia małych społeczności

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego. Studenci zainteresowani podjęciem studiów w Collegium Humanitatis powinni złożyć lub okazać w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy
- podanie o zarejestrowanie kandydata na studia
- umowa
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku starej matury"
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury")
- 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm
- poświadczona przez pracownika Uczelni kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Kandydat na studia zobowiązany jest rownież potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Osoby zainteresowane studiami w roku akademickim 2011/2012 zapraszamy od 9 maja 2011 do 30 września 2011. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Collegium Humanitatis
ul. Ofiar Oświęcimskich 30
58-105 Świdnica
tel./fax: (74)640-62-40, 607 057 368
prosimy o kontakt pn, śr, pt w godzinach 8.00-15.00, wt, czw w godzinach 14.00-20.00 oraz w soboty i niedziele zjazdowe w godzinach 9.00 - 18.00
Terminy zjazdów są dostępne na stronach Uczelni: www.collegium-humanitatis.pl/organizacja_roku.html