Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul.Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 324-68-42
fax. (71) 325-15-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Logistyka - studia magisterskie

Wydział: Logistyki i Transportu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia magisterskie – 3 semestry
Formułując koncepcję kształcenia na studia II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów. Z tego też względu w programach nauczania dominują przedmioty powiązane z naukami o zarządzaniu oraz dotyczące tzw. logistyki menedżerskiej. W przypadku studiów II stopnia wprowadzono podejście biznesowe do logistyki, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu przez CILT(UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport).

Program studiów II stopnia dostosowany jest także do potrzeb absolwentów innych kierunków studiów niż logistyka.

Specjalności do wyboru:
• Menedżer logistyki produkcji
• Menedżer łańcucha dostaw
• Menedżer transportu
• Logistyka w bezpieczeństwie
• Logistyka procesów ratowniczych
• Logistyka służb mundurowych

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNEStudia II stopnia magisterskie - 4 semestry

Nowość w ofercie!
JOINT MSc IN ENGINEERING – Graduates receive - http://www.mwsl.eu/studia/logistics

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja ON LINE:
http://www.mwsl.eu/rekrutacja