Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul.Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 324-68-42
fax. (71) 325-15-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej

Kategoria: Budownictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Logistyki i Transportu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób zarządzających i pozyskujących środki na rozwój i utrzymanie infrastruktury kolejowej. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu eksploatacji oraz modernizacji infrastruktury kolejowej. Zważywszy na zachodzące w Polsce procesy, związane z planami modernizacji kolei (Master Plan), rozwojem techniki i intensyfikacji ruchu kolejowego, założeniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz wiadomości z zakresu pozyskiwania funduszy na jej rozbudowę i zarządzania tymi funduszami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty wymagane przy rekrutacji:


dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
2 zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia dowodu osobistego,
aktualne CV,
wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).


Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych (pokój nr 4) lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy składania dokumentów w roku akademickim 2017/2018:
na semestr zimowy: 01.06.2017 - 30.09.2017
na semestr letni: 01.11.2017 - 28.02.2018