Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Dobra Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

ul.Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 616-15-66, (022) 672-59-66
fax. (22) 672-59-63
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Informatyka łączą przygotowanie z dyscyplin nauk technicznych takich jak: informatyka i telekomunikacja z przygotowaniem w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany i posiada kompetencje do tworzenia nowych i wykorzystania istniejących rozwiązań informatycznych. Student zdobywa wiedzę niezbędną do analizy systemów, zjawisk i procesów. Wybór tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w przeszłości, wysokie płace i dobrą orientację w nowych technologiach.

Studia inżynierskie I stopnia trwają 6 semestrów w trybie dziennym lub zaocznym.

SPECJALIZACJE

1. Programowanie komputerów,
2. Multimedia
3. Technologie internetowe
4. Sieci komputerowe
5. Informatyka w administracji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA

Kandydaci na studia przyjmowani są do naszej Uczelni bez egzaminów i bez specjalnego wyboru przedmiotów na egzaminie maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów wymaganych przy rekrutacji.
Po wybraniu kierunku oraz trybu studiów wystarczy, że przyniesiesz do nas wymienione poniżej dokumenty oraz wpłacisz wpisowe, a zostaniesz naszym studentem.

UWAGA !!!! DO 31 LIPCA 0 ZŁ WPISOWEGO !!!!

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI

- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis (stara lub nowa matura)
- wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata (wniosek do pobrania w zakładce DOKUMENTY na stronie www.dobrauczelnia.pl);

- 2 egzemplarze umowy o podjęciu kształcenia - wypełnione i podpisane w Punkcie Rekrutacyjnym (wzór umowy w zakładce DOKUMENTY na naszej stronie);

- 3 fotografie formatu legitymacyjnego;

- kserokopię dowodu osobistego (jest możliwość wykonania na miejscu);

- zaświadczenie lekarskie/ lub oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na wybranym kierunku;
(w przypadku studiów inżynierskich zaświadczenie lekarskie)

- przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) wymagany jest również odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub równoważny), wraz z suplementem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
REKRYTACJA rozpoczęła się 5 czerwca 2013 r

Punkt REKRUTACYJNO-INFORMACYJNY w siedzibie Uczelni

ul. Meksykańska 6,
Warszawa, Saska Kępa

Punkt czynny:
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sb. 9.00 - 14.00

tel.: 22 616 15 66

Opłaty

AAzwiń
OPŁATY dla KANDYDATÓW NA STUDIA 2013/2014 na pierwszym semestrze studiów.

LOGISYKA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Studia I stopnia_______Płatność semestralna_____Płatność ratalna

Studia stacjonarne___________2600 zł_______________540 zł

Studia niestacjonarne________1890 zł_______________395 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kontakt: (022) 672 59 67