Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul.Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 569-92-92
fax. (022) 569-96-93