Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: ROLNICZO-EKONOMICZNY

Opis kierunku

AAzwiń
specjalność: zarządzanie w agrobiznesie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw dojrzałości jeden przedmiot do wyboru: matematyka (P/R), geografia (P/R), biologia (P/R), informatyka (P/R)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21, pok. 224
(012) 662 43 32
wrol@ar.krakow.pl