Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rybactwo

Wydział: HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Opis kierunku

AAzwiń
(I inż.; 3,5- letnie) specjalność: rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw dojrzałości jeden przedmiot do wyboru: biologia (P/R), matematyka (P/R), chemia (P/R), informatyka (P/R), geografia (P/R)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p. 129
+48 012 662 40 66
whbz@ur.krakow.pl