Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 662-42-74
fax. (012) 633-62-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biotechnologia - studia licencjackie

Wydział: BIOTECHNOLOGIA - studia międzywydziałowe

Opis kierunku

AAzwiń
(I inż.; 3,5- letnie) specjalność: biotechnologia stosowana

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw dojrzałości przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: biologia (R) oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka (P/R), chemia (P/R)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, p. 4
+ 48 012 662 52 99
biot@ur.krakow.pl