Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ul.Wawelska 14, 02-061 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 825-80-34
fax. (022) 825-80-31
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Ochrona środowiska prowadzi następujące studia stacjonarne:
Ochrona środowiska - studia I stopnia (inżynierskie)Ochrona środowiska - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)