Akademia Leona Koźmińskiego

ul.Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 519-21-75
fax. (022) 519-22-55
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Socjologia prowadzi następujące studia stacjonarne:
Socjologia - studia I stopnia (licencjackie)Socjologia - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)