Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Opis kierunku

AAzwiń
Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjne)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogika M. Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Wczesne nauczanie języka angielskiego

E-learning
Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjne)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogika M. Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Wczesne nauczanie języka angielskiego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
tel.: (22) 822 96 23
faks: (22) 668 86 28
e-mail: warszawa@wspkorczak.eu