Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): >5
Wydział: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Opis kierunku

AAzwiń

- logopedia
- terapia pedagogiczna z logopedią
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
- pedagogika kreatywna i nowe metody w dydaktyce
- edukacja medialna i wirtualna
- odpowiedzialność społeczna i etyka w organizacjach
- interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- zamówienia publiczne

Studia podyplomowe KnO (Kształcenie na Odległość):
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori (nauczycielska)
- edukacja przedszkolna z logopedią (nauczycielska)
- terapia pedagogiczna z logopedią
- pedagogika przedszkolna M. Montessori (w porozumieniu z PIM), nauczycielska
- pedagogika przedszkolna M. Montessori z terapią pedagogiczną (w porozumieniu z PIM), nauczycielska
- zarządzanie oświatą

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
tel.: (22) 822 96 23
faks: (22) 668 86 28
e-mail: warszawa@wspkorczak.eu