Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Opis kierunku

AAzwiń
Niestacjonarne (zaoczne)
Superwizja w pomocy społecznej
Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

E-learning
Superwizja w pomocy społecznej
Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka 27
40-173 Katowice
tel.: (32) 351 37 31
faks (32) 258 27 06
e-mail: katowice@wspkorczak.eu