Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): >5
Wydział: Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe KnO (Kształcenie na Odległość):
- wychowanie przedszkolne
- wychowanie przedszkolne z elementami metodyki Wygotskiego
- pedagogika M. Montessori
- edukacja wczesnoszkolna
- socjoterapia
- terapia pedagogiczna z logopedią
- edukacja medialna i wirtualna
- coaching i mentoring w edukacji
- przygotowanie pedagogiczne
- terapia zajęciowa z arteterapią
- organizacja i zarządzanie w oświacie
- opiekun dzienny z językiem obcym
- organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
- asystent osoby starszej z językiem obcym

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka 27
40-173 Katowice
tel.: (32) 351 37 31
faks (32) 258 27 06
e-mail: katowice@wspkorczak.eu