Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Lublinie

Opis kierunku

AAzwiń
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zamiejscowy w Lublinie
ul. Słowicza 3
20-336 Lublin
tel./faks: (81) 745 83 96
e-mail: lublin@wspkorczak.eu