Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 823-66-23
fax. (22) 823-66-69
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): >5
Wydział: Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Opis kierunku

AAzwiń
- logopedia
- przygotowanie pedagogiczne
- doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
- bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem
- pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- etyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
edukacja medialna i wirtualna
- gerontopedagogika
- zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
tel. (91) 422 51 32; (91) 422 51 66
faks: (91) 422 51 21
e-mail: szczecin@wspkorczak.eu