Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

ul.Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 853-70-06
fax. (022) 853-38-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności: Zarządzanie Biznesem,Zarządzanie Finansami, Reklama i Marketing, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Zarządzanie Personelem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Turystyka i Hotelarstwo
Opis:
- jedna pierwszych uczelni biznesowych w Polsce ( 1991 roku)
- dwa dyplomy jednocześnie polski i brytyjski ( Oxford Brookes University )
- pierwsza polska uczelnia, która została członkiem elitarnego Association of MBAs
- unikalny, multimedialny system nauki z wykorzystaniem Internetu
- ponad 7500 absolwentów
Rektor: dr Zuzanna Kalisiak

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przyjęcie na studia na podstawie świadectwa maturalnego i wymaganych dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się cztery razy w roku. Studia można rozpocząć we wrześniu, w listopadzie, w lutym i w kwietniu.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne (dzienne)

Opłata rejestracyjna w wysokości 190 zł wnoszona przy rejestracji.Opłat za studia można dokonywać w systemie ratalnym lub za poszczególne moduły (przedmioty) realizowane podczas studiów.

w przypadku wnoszenia opłat za moduły - cena jednego modułu, to 660 zł (do zrealizowania jest 18 modułów w ciągu 3 lat studiów)
w przypadku wnoszenia opłat w ratach miesięcznych - wysokość jednej raty, to 416 zł (30 rat w ciągu 3 lat studiów);
Uwaga!

Podane opłaty obejmują:
- zajęcia warsztatowe
- podręczniki (do większości modułów)
- materiały dodatkowe (do większości modułów)
- sprawdzian, sprawdzian poprawkowy
- egzamin, egzamin poprawkowy
- inne udogodnienia dla studentów (konsultacje, repetytoria)Podane opłaty nie obejmują:
- opłaty za seminarium dyplomowe (2 x 660 zł)
- opłaty za język angielski
- opłaty za dwa wykłady obowiązkowe (2 x 200 zł)

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

Opłata rejestracyjna w wysokości 190 zł wnoszona przy rejestracji.Opłat za studia można dokonywać w systemie ratalnym lub za poszczególne moduły (przedmioty) realizowane podczas studiów.


W przypadku wnoszenia opłat za moduły - cena jednego modułu, to 730 zł (do zrealizowania jest 18 modułów w ciągu 4 lat studiów)
w przypadku wnoszenia opłat w ratach miesięcznych - wysokość jednej raty, to 385 zł (36 rat w ciągu 3,5 lat studiów);
Uwaga!

Podane opłaty obejmują:
- zajęcia warsztatowe
- podręczniki (do większości modułów)
- materiały dodatkowe (do większości modułów)
- sprawdzian, sprawdzian poprawkowy
- egzamin, egzamin poprawkowy
- inne udogodnienia dla studentów (konsultacje, repetytoria)Podane opłaty nie obejmują:
- opłaty za seminarium dyplomowe (2 x 730 zł)
- opłaty za język angielski
- opłaty za dwa wykłady obowiązkowe (2 x 200 zł)

Studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane metodą
e-learning

Opłata rejestracyjna w wysokości 190 zł wnoszona przy rejestracji.Opłat za studia można dokonywać w systemie ratalnym
lub za poszczególne moduły (przedmioty) realizowane podczas studiów.

w przypadku wnoszenia opłat za moduły - cena jednego modułu, to 660 zł (do zrealizowania jest 18 modułów w ciągu 4 lat studiów)
w przypadku wnoszenia opłat w ratach miesięcznych - wysokość jednej raty, to 350 zł (36 rat w ciągu 3,5 lat studiów);
Uwaga!

Podane opłaty obejmują:
- zajęcia warsztatowe
- podręczniki (do większości modułów)
- materiały dodatkowe (do większości modułów)
- sprawdzian, sprawdzian poprawkowy
- egzamin, egzamin poprawkowy
- inne udogodnienia dla studentów (konsultacje, repetytoria)Podane opłaty nie obejmują:
- opłaty za seminarium dyplomowe (2 x 660 zł)
- opłaty za język angielski
- opłaty za dwa wykłady obowiązkowe (2 x 200 zł)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Oddział Mazowiecki
ul.Domaniewska 37a
02-627 Warszawa

Centrum Informacji
tel.(48 22)853 70 06
e-mail: info@pou.pl

Dziekanat
tel.(48 22)843 76 92
fax.(48 22)853 38 45
e-mail: dziekanat.warszawa@pou.pl

Oddział Małopolski
ul. Głowackiego 12
30-085 Kraków

Centrum Informacji
tel. (48 12)638 57 33

Dziekanat
tel.(48 12)637 07 10
fax.(48 12)637 13 47
e-mail: dziekanat.krakow@pou.pl

Oddział Dolnośląski
ul. Łukasińskiego 25
59-220 Legnica

Centrum Informacji
tel.(48 71) 710 47 30

Studia podyplomowe Executive MBA, Wrocław
tel.(48 71)710 47 30