Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

ul.Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 853-70-06
fax. (022) 853-38-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności: E-biznes, Zarządzanie Biznesem,Komunikacja Strategiczna w Marketingu, Zarządzanie Personelem, Zarządzanie Finansami.

NASZE CECHY:
- aktywne nauczanie
- innowacyjność
- wysoka jakość i standardy
- modułowe programy
- aktualna wiedza
- nauka umiejętności
- warsztaty i seminaria jako dominująca forma zajęć dydaktycznych
- przejrzysty i jednolity system oceniania

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia w dziekanacie:

-wypełnionej karty zgłoszeniowej na studia
-kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
-oryginału i kserokopii dowodu wpłaty 200 zł z tytułu postępowania kwalifikacyjnego
Absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż "zarządzanie" muszą ponadto dostarczyć program ukończonych studiów.
W procesie rekrutacji kandydatów na studia II stopnia bierze się pod uwagę:
-oceny uzyskane w trakcie studiów zawodowych
oraz w razie potrzeby ocenę kandydata przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną na podstawie przeprowadzonej rozmowy oceniającej

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. Studia można rozpocząć we wrześniu i w lutym.

Opłaty

AAzwiń
Czesne na studiach w zakresie: Zarządzania Biznesem, Zarządzania Personelem, Komunikacji Strategicznej w Marketingu, Zarządzania Finansami

-opłata rejestracyjna w wysokości 190 zł płatna przy rejestracji
-zwolnienie z opłaty rejestracyjnej dla absolwentów POU
-opłata za postępowanie kwalifikacyjne 200 zł
-opłata za semestr wynosi 3500 zł
-możliwość ubiegania się o stypendium naukowe MNiSW
już na I semestrze
Opłata za semestr może być wnoszona w dwóch ratach, bądź w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące rabatów są dostępne w dziekanacie.


Czesne na studiach w zakresie E-biznesu

-opłata rejestracyjna w wysokości 190 zł płatna przy rejestracji
-zwolnienie z opłaty rejestracyjnej dla absolwentów POU
-opłata za postępowanie kwalifikacyjne 200 zł
-opłata za semestr wynosi 3750 zł
możliwość ubiegania się o stypendium naukowe MNiSw
już na I semestrze
Opłata za semestr może być wnoszona w dwóch ratach, bądź w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące rabatów są dostępne w dziekanacie

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Oddział Mazowiecki
ul.Domaniewska 37a
02-627 Warszawa

Centrum Informacji
tel.(48 22)853 70 06
e-mail: info@pou.pl

Dziekanat
tel.(48 22)843 76 92
fax.(48 22)853 38 45
e-mail: dziekanat.warszawa@pou.pl

Oddział Małopolski
ul. Głowackiego 12
30-085 Kraków

Centrum Informacji
tel. (48 12)638 57 33

Dziekanat
tel.(48 12)637 07 10
fax.(48 12)637 13 47
e-mail: dziekanat.krakow@pou.pl

Oddział Dolnośląski
ul. Łukasińskiego 25
59-220 Legnica

Centrum Informacji
tel.(48 71) 710 47 30

Studia podyplomowe Executive MBA, Wrocław
tel.(48 71)710 47 30