Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

ul.Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 853-70-06
fax. (022) 853-38-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Executive MBA

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 4

Opis kierunku

AAzwiń
Executive MBA
6 unikalnych cech wyróżniających studia Executive MBA:
1.Zintegrowane podejście do wiedzy
Program Executive MBA jest zbudowany tak, aby odzwierciedlał rzeczywistość biznesową czyli przenikanie dziedzin, których nie można traktować oddzielnie. Wiadomo przecież, że wyzwania, przed którymi stoi menedżer wysokiego szczebla nigdy nie są związane z jednym obszarem. To dlatego musimy wyposażyć go w solidną, wszechstronną wiedzę łączącą wszystkie pola działania w biznesie i wszystkie odpowiadające im dziedziny wiedzy.

2.Przepływ wiedzy między biznesem a światem akademickim (warsztaty strategiczne)
Doświadczenia praktyków biznesowych są tak samo ważne, jak umiejętność zastosowania wiedzy akademickiej. Naszą wielką zaletą jest umiejętność połączenia tych światów i wiedza, w jaki sposób prowadzić konstruktywny dialog.

3.Inspiracja atmosfera zrób to sam
Nasi wykładowcy, to doskonale przygotowani specjaliści. Zarówno pod względem merytorycznym, jak w zakresie umiejętności dydaktycznych. Motywowanie i budowanie zaangażowania studentów i tworzenie inspirującej atmosfery, to tylko niektóre sprawdzone sposoby, które sprzyjają wychodzeniu poza utarte schematy i standardowe rozwiązania.
Nie uczymy prostych reguł i teorii. Nasi wykładowcy są przewodnikami i doradcami, a nie tradycyjnymi nauczycielami akademickimi. Wykorzystujemy potencjał naszych studentów, ich kreatywność, doświadczenie, bo to doskonałe narzędzie rozwoju umiejętności.

4.Narzędzia on-line
POU od wielu lat tworzy i wdraża specjalistyczne narzędzia dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne. Na potrzeby studiów Executive MBA powstało narzędzie mające na celu wsparcie studentów pomiędzy zajęciami, pozwalające lepiej zorganizować pracę grupową studentów.
Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi on-line dotyczą analizy zagadnień gospodarczych i ekonomicznych w szerokim kontekście. Pozwalają na współpracę z najlepszymi teoretykami i praktykami ekonomii i biznesu.

5.Międzynarodowa kadra
Wybrane warsztaty, seminaria strategiczne oraz zajęcia on-line prowadzone są przez wykładowców oraz specjalistów z zagranicy.

6Angielski język biznesu
W programie uwzględniliśmy część zajęć prowadzoną w języku angielskim. Osoby ciągle doskonalące swoje umiejętności w tym języku mogą liczyć na wsparcie wykładowców i lektorów.

Metodologia:
-Nauka na warsztatach w POU wymaga aktywnej partycypacji uczestników i oparta jest na wymianie doświadczeń.
-Zdobywana wiedza może być natychmiastowo stosowana w firmach. Nauka następuje przez praktyczne rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych. Na zakończenie większości modułów uczestnicy wykonują konkretny projekt oraz przygotowują samodzielny raport, który dotyczy aktualnych zagadnień i problemów ich firmy.
Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu, na które składają się:
-test predyspozycji menedżerskich
-egzamin z języka angielskiego
-rozmowa kwalifikacyjna
Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego należy wypełnić formularz rejestracji on-line oraz przesłać do dziekanatu w Warszawie następujące dokumenty:
-zaświadczenie potwierdzające 3-letnią praktykę zawodową po ukończeniu studiów
-odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
Opłata za postępowania kwalifikacyjne wynosi 200 zł


Kandydaci zakwalifikowani na studia MBA są rejestrowani przez dziekanat po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, tj.:
-odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
-zaświadczenia dot. doświadczenia zawodowego
-kserokopii dowodu osobistego
-1 zdjęcia legitymacyjnego
- dowodu wpłaty czesnego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia Executive MBA można rozpocząć 2 razy w roku: w lutym i we wrześniu.


Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia Executive MBA:

Opłata za postępowania kwalifikacyjne 200 zł
Czesne za całe studia 31 000 zł:
- za semestr I 7000 zł (5000 zł dla absolwentów POU)
- za semestr II 8000 zł
- za semestr III 8000 zł
- za semestr IV 8000 zł
Możliwość wnoszenia opłaty w dwóch lub w trzech ratach lub za cały semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Oddział Mazowiecki
ul.Domaniewska 37a
02-627 Warszawa

Centrum Informacji
tel.(48 22)853 70 06
e-mail: info@pou.pl

Dziekanat
tel.(48 22)843 76 92
fax.(48 22)853 38 45
e-mail: dziekanat.warszawa@pou.pl

Oddział Małopolski
ul. Głowackiego 12
30-085 Kraków

Centrum Informacji
tel. (48 12)638 57 33

Dziekanat
tel.(48 12)637 07 10
fax.(48 12)637 13 47
e-mail: dziekanat.krakow@pou.pl

Oddział Dolnośląski
ul. Łukasińskiego 25
59-220 Legnica

Centrum Informacji
tel.(48 71) 710 47 30

Studia podyplomowe Executive MBA, Wrocław
tel.(48 71)710 47 30