Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

ul.17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 576-47-36
fax. (022) 576-47-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - kontrola i nadzór

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: zarządzania i turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób obecnie pracujących w firmach na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i higienę pracy a także absolwentów szkół wyższych legitymujących się wykształceniem technicznym zamierzającym podjąć pracę w powyższym obszarze.


Celem studiów jest: wykształcenie oraz przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do odpowiedzialnej pracy zawodowej, w tym do objęcia stanowisk w służbach BHP, w odpowiednich komórkach przedsiębiorstw, firm turystycznych i nie tylko.


Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 wrzenia 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 wrzenia 1997r.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 listopada 2004 r.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na wszystkie poziomy i kierunki studiów są identyczne.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!!
Nie organizujemy egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych ani konkursu świadectw!!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
PUNKT REKRUTACYJNY W OKRESIE NABORU NA SEMESTR ZIMOWY
(01.04.2009-30.09.2009)
CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 17.00
PUNKT REKRUTACYJNY ZNAJDUJE SIĘ W DZIEKANACIE WSOTiH

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
100 zł
czesne:
1500 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny znajduje się w dziekanacie Uczelni.
Dziekanat czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
oraz w soboty w dniach zjazdów w godzinach 8-15