Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

ul.17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 576-47-36
fax. (022) 576-47-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Biznes turystyczny w Unii Europejskiej

Kategoria: Europeistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: zarządzania i turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIUM przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych legitymujących się dyplomem magisterskim lub licencjackim zwłaszcza dla kadry kierowniczej oraz menadżerów biur turystycznych, hotelarstwa oraz innych przedsiębiorstw sektora turystyki a także dla pracowników administracji centralnej i samorządowej.

Program studium zakłada przygotowanie wysokiej klasy kadry specjalistów zdolnych do podejmowania wyzwań na europejskim rynku turystycznym a także pogłębienie wiedzy uczestników o współczesnych tendencjach rozwojowych przemysłu turystycznego, specyfice prawa turystycznego oraz o największych systemach hotelowych w Europie i na świecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na wszystkie poziomy i kierunki studiów są identyczne.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!!
Nie organizujemy egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych ani konkursu świadectw!!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
PUNKT REKRUTACYJNY W OKRESIE NABORU NA SEMESTR ZIMOWY
(01.04.2009-30.09.2009)
CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 17.00
PUNKT REKRUTACYJNY ZNAJDUJE SIĘ W DZIEKANACIE WSOTiH

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
100 zł
czesne:
1500 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny znajduje się w dziekanacie Uczelni.
Dziekanat czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
oraz w soboty w dniach zjazdów w godzinach 8-15