Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

ul.17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 576-47-36
fax. (022) 576-47-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie logistyką

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: zarządzania i turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Studium przeznaczone dla osób pracujących w przedsiębiorstwach lub działach logistycznych, które zarządzają procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów oraz odpowiadają za efektywne działania w sferze zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problematyką podstaw organizacji i zarządzania, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, podstawami logistyki, organizacją i ekonomiką transportu krajowego oraz zagranicznego, ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach logistycznych oraz marketingiem usług logistycznych. Dodatkowo poznają dokumentację przewozów logistycznych, rachunek kosztów w procesach logistycznych, prawo przewozowe i prawo celne, planowanie i projektowanie systemów logistycznych, zasady gospodarki magazynowej, zarządzanie jakością w logistyce, zarządzanie procesem logistycznym oraz system logistyki międzynarodowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na wszystkie poziomy i kierunki studiów są identyczne.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!!
Nie organizujemy egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych ani konkursu świadectw!!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
PUNKT REKRUTACYJNY W OKRESIE NABORU NA SEMESTR ZIMOWY
(01.04.2009-30.09.2009)
CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 17.00
PUNKT REKRUTACYJNY ZNAJDUJE SIĘ W DZIEKANACIE WSOTiH

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
100 zł
czesne:
1500 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny znajduje się w dziekanacie Uczelni.
Dziekanat czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
oraz w soboty w dniach zjazdów w godzinach 8-15