Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

ul.17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 576-47-36
fax. (022) 576-47-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kształcenie z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii dla nauczycieli

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: zarządzania i turystyki

Opis kierunku

AAzwiń
Są to studia przeznaczone dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ukończenie studiów podyplomowych kształcenia kierunkowego daje uprawnienia merytoryczne do prowadzenia zajęć z hotelarstwa, turystyki i gastronomii (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych).
Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na wszystkie poziomy i kierunki studiów są identyczne.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!!
Nie organizujemy egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych ani konkursu świadectw!!

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
PUNKT REKRUTACYJNY W OKRESIE NABORU NA SEMESTR ZIMOWY
(01.04.2009-30.09.2009)
CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 17.00
PUNKT REKRUTACYJNY ZNAJDUJE SIĘ W DZIEKANACIE WSOTiH

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
100 zł
czesne:
1500 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Punkt rekrutacyjny znajduje się w dziekanacie Uczelni.
Dziekanat czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
oraz w soboty w dniach zjazdów w godzinach 8-15