Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

ul.Grabowa 22, 61-473 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. +48618327776
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia manualna tkanek miękkich

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Terapia manualna tkanek miękkich polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.

Adresaci:
Fizjoterapeuci i rehabilitanci, lekarze i pielęgniarki

Cele i zakres merytoryczny:

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. Student pozna współcześnie wykorzystywane formy terapii tkanek miękkich oparte na najnowszych osiągnięciach nauki.
Program studiów zapewnia studentowi poznanie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i data podpisania umowy z uczelnią.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście lub listownie do działu Studiów Podyplomowych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 10 maja

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel. +4861 832 77 76 wew. 103, 104
dziekanat@wseit.edu.pl