Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

ul.Grabowa 22, 61-473 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. +48618327776
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizjoterapia w pediatrii

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Oferta tych studiów skierowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów i rehabilitantów, ale także do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych (zwłaszcza z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, oraz placówek posiadających oddziały integracyjne i specjalne) pedagogów i pedagogów specjalnych, nauczycieli wychowania fizycznego.

Cele i zakres merytoryczny:

Fizjoterapia w pediatrii to interdyscyplinarne studia podyplomowe, których celem jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych osób łączących swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Studia te skierowane są do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi. Program studiów obejmuje wszelkie aspekty rehabilitacji dziecięcej od profilaktyki, poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne. Dodatkowo program studiów zawiera m.in. dziedziny podstawowe takie jak: semiologia schorzeń wieku dziecięcego, ocena rozwoju dziecka, psychologia rozwoju dziecka, specjalistyczne metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dziecięcej. W trakcie studiów poruszane będą także problemy rehabilitacji mowy, rehabilitacji oddechowej, masaż niemowląt, a także opieka i techniki pielęgnacji wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. Ponadto słuchacze będą doskonalili umiejętności z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Integracji Sensorycznej, a także pływania niemowląt i hipoterapii. Istotnym elementem studiów jest uwrażliwienie słuchaczy na problemy związane z rozwojem psychoruchowym dziecka oraz specyfiką procesu usprawniania i stymulowania rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów będą miały głównie charakter praktyczny.
Szczegóły na stronie http://www.wseit.edu.pl/studia_podyplomowe/fizjoterapia_w_pediatrii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i data podpisania umowy z uczelnią.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście lub listownie do działu Studiów Podyplomowych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 10 maja

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel. +4861 832 77 76 wew. 103, 104
dziekanat@wseit.edu.pl