Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

ul.Grabowa 22, 61-473 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. +48618327776
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizjoterapia w sporcie

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci:

Fizjoterapeuci i rehabilitanci, lekarze i pielęgniarki

Cele i zakres merytoryczny:

Fizjoterapia w sporcie wymaga znajomości wielu zagadnień teoretyczno-praktycznych z zakresu medycyny, ratownictwa medycznego i fizjoterapii. Polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta.

Na fizjoterapię w sporcie składa się:

- ocena funkcjonalna pacjenta

- ocena układu mięśniowo-powięziowego

- zastosowanie odpowiedniej terapii zależności od rodzaju urazu sportowego.

Fizjoterapia w sporcie może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii takich jak leczenie chirurgiczne, czy farmakologiczne.

Studia podyplomowe realizowane są w formie zajęć teoretyczno-praktycznych i poszerzają wiedzę z zakresu fizjoterapii w sporcie. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych, pozwalających skutecznie wykorzystywać je podczas pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, podczas treningów sportowych, czy w podczas zawodów sportowych. Student pozna współcześnie wykorzystywane formy terapii tkanek miękkich wykorzystywanych do leczenia urazów sportowych, oparte na najnowszych osiągnięciach nauki. Nauczy się jak należy zaopatrywać kontuzje sportowe, rozpoznawać urazy wskazane do leczenia ortopedycznego, jak stosować środki pomocnicze w rehabilitacji pourazowej. Uzyska też podstawowe informacje o dopingu w sporcie.
Szczegóły na stronie http://www.wseit.edu.pl/studia_podyplomowe/fizjoterapia_w_sporcie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i data podpisania umowy z uczelnią.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów osobiście lub listownie do działu Studiów Podyplomowych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 10 maja

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel. +4861 832 77 76 wew. 103, 104
dziekanat@wseit.edu.pl