Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

ul.Grabowa 22, 61-473 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. +48618327776
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizjoterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Opis kierunku

AAzwiń
WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie)na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia prowadzona jest w terminie od 10 maja do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rejestracji należy dokonać poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów (zakładka: Rekrutacja on line!) dostępny na stronie internetowej.
W rekrutacji on-line znajdują się wszystkie potrzebne formularze, skierowanie oraz zaświadczenie do lekarza oraz wzór umowy o naukę i regulamin studiów.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego, oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów, powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia prowadzona jest w terminie od 10 maja do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
490zł studia stacjonarne
440zł studia niestacjonarne

50zł zniżki dla techników fizjoterapii, techników masażystów i techników terapii zajęciowej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin
tel. 091 420 13 33
szczecin@wseit.edu.pl