Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biologia z Higieną Człowieka i Ochroną Środowiska i Przyroda

Kategoria: Biologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Rolnictwa i Biologii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Więcej na http://www.sggw.pl/studia/podyplomowe/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 37
022 593 25 50 (51)
dwrb@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20