Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub geografia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub geografia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 2100 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150 (w tym 30 miejsc na specjalność

w języku angielskim studia płatne)

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku ekonomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 180

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku ekonomia

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2300 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z)

* ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (specjal­ność prowadzona również w języku angielskim)
* ekonomika sektora publicznego
* gospodarka turystyczna
* międzynarodowe stosunki gospodarcze

organizacja i ekonomika agrobiznesu wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka, statystyka opisowa, mikroekonomia, pod­stawy makroekonomii, rachunkowość, zarządzanie, prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza UE, rachun­kowość zarządcza, system podatkowy i celny, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenia społeczne; oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych studenci mają możliwość

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 7
022 593 40 50 (51)
dwer@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20